NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-5-54


NEK 400-5-54 Jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsledere for beskyttelsesformål. (S.272-285)


Avsnitt 542 (Side 272-275) i normen omhandler jordingssystemer.

Avsnitt 542.2 (Side 272-274) omhandler utformingen av selve jordelektroden.

I tabell 54A side 273 så kan man se beskrevet detaljerte krav til utformingen av selve jordelektroden.

I avsnitt 542.3 (Side 274) så står det noen ord om hvordan jordlederen skal være utformet, det vil si den kabelen som går mellom installasjonens hovedjordskinne og selve jorelektroden.

I avsnitt 543 (Side 275-279) så står det litt om hvordan beskyttelseslederne skal være. Med "beskyttelsesleder" så menes i prinsipp de kablene som går fra det lokale joringspunktet og til hovedjordskinnen.

I avsnitt 544 (Side 279-280) så står det beskrevet et viktig prinsipp for hvordan forskjellige jordinssegmenter må være forbundet med utjamningsforbindelser. 

Grunnen til at det er slik kan anskueliggjøres med eksempel. Man kan tenke seg at et jordingssegment har fobindelse med en vannkran på badet. Et annet har kontakt med kloaken som har metalliske rør. Det skjer et overslag av spenning og strøm til det segmentet som er knyttet opp mot vannkranen. Man står på badromssluket og berører vannkranen og så får man strøm igjennom seg. Hvis de to jordingssegmentene er kablet opp mot hverandre, så vil de ha samme potensial, og det oppstår ingen farlig situasjon. Eksemplet var kanskje ikke det aller beste, men i alle fall så bør det bidra til å illustrere et prinsipp.


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer.


Film om utjamningsforbindelserComments