NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-5-53


NEK 400-5-53 Valg og montasje av elektrisk utstyr - Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern. (S.230-271)

NOTE: Mesteparten av innholdet er gitt ut på nytt i forbindelse med siste revisjon.

NEK 400-5-53 omhandler generelle krav til frakobling, bryting, kontroll og styring og krav vedrørende valg og montasje
av utstyr som benyttes for å implementere disse funksjonene.

Avsnitt 531.2 handler om strøstyrte jordfeilvern. Disse fungerer i praksis slik at de summerer strømmen ut og inn av 
installasjonen. Så lenge som strømmen ut og inn er identisk lik, så senses det ingen jordfeil. Hvis jordfeilvernet senser at
det er en forskjell mellom den strøm som flyter inn i kretsen og den som kommer ut igjen, så utfører den en automatisk
utkopling for jordfeil.

En ganske vanlig verdi for den feilstrøm som skal få jordfeilvernet til å trippe er 30 mA.

Et jordfeilvern bør ikke være satt opp slik at det gir stadige unødvendige utkoplinger.

Avsnitt 533 (S.237) handler om krav til beskyttelse mot overstrømmer. Avsnittet omhandler også overspenninger.


Prinsippene for dimensjonering nevnt under gjelder så lenge ikke andre regler setter strengere krav:


Avsnitt 533.2 (S.238) omhandler spesielt disse kravene til størrelsen til vernet med hensyn til beskyttelse av ledningsnettet:

  • 10 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1.5 mm2 forlagt i samsvar med ref. inst metode A1 eller A2. 
    (NEK 400-5-52, tab 52A-1)

  • 13 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1.5 mm2 florlagt i samsvar med ref. inst. metode forskjellig 
    fra A1 og A2.

  • 16 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2.5 mm2.

  • 20 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med ref.inst.metode A1 eller A2.

  • 25 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 og forlagt forskjellig fra ref. inst. metode A1 eller A2.


Avsnitt 534 (Side 239-247) inneholder en del prinsipper og detaljer rundt anvendelse av overspenningsvern. (Noe som altså typisk kan 
forekomme i fforbindelse med lyn og torden. I denne revisjonen av normen, så har overspenningsvernet blitt "obligatorisk".

Avsnitt 536 (Side 247) inneholder regler for koordinering mellom forskjellige vern (Selektivitet). Det er ikke noen formelle krav til 
selektivitet i forbindelse med bruk av overstrømsvern. (Kortslutning og overbelastning.) 

Det finnes noen krav til eller anbefaling om selektivitet mellom jordfeilvern og overstrømsvern og mellom flere jordfeilvern koplet i serie.


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ganske store endringer. Standarden har beholdt sin struktur, men mye av innholdet er skrevet om.
Nytt: Generelt krav til jordfeilvern. Nye krav til overspenningsvern. Tydligere "føringer" med hensyn til krav om selektivitet. 


Film om jordfeilautomat


Comments