NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-5-52

NEK 400-5-52 Valg og montasje av elektrisk utstyr - Ledningssystemer. (Side 172-229.)


NEK 400-5-52 omhandler krav til valg og montasje av ledningssystemer.
 
Delnormen inneholder en Tabell 52A (Side 188-193) som viser hvordan man finner riktig "referanseinstalasjonsmetode"
i forhold til den installasjonsmetode som er valgt.
 
Avsnitt 523 (Side 178) omhandler grunleggende prinsipper for kabelens strømføringsevne.
 
Tabell 52A  (Side 178)  angir noen maksimale temperaturgrenser for noen kabeltyper.
 
Avsnitt 524 (Side 180) omhandler minimums tversnittet på faselederne. Her bør vi spesielt legge merke til at minimumsdimensjonen
til en kobberkabel som brukes til effektoverføring er 1.5 mm2 og for en kobberkabel som brukes til styre og signalkretser, så er den 
0.5 mm2. 
(Med unntak for elektronikksystemer, der det er tillatt å gå helt ned til 0.1 mm2.)
 
 Avsnitt 525 (Side 181) omhandler grensene for tillatt spenningsfall i brukerens installasjon. Den er oppgitt til å være i henhold til
tabell 521F-1 (Side 227)

Avsnitt 527 (Side 183-184) omhandler montasjeprinsipper for å hindre brannspredning.

For praktisk eksempler på dimensjonering av ledningssystemer så henvises til Just Erik Ormbostad sin bok
"FEL Montørhåndboka". (ISBN 978-82-7345-533-8 ).

Se kapittel 6.2 i Just Erik Ormbostad sin bok (Side 183), se spesielt dimensjoneringseksemplet på side 186-187
og Side 194-196 


Revisjon NEK 400:2006-2010: En del små endringer. Den generelle grensen for spenningsfall på 4 % er nå endret. 

Side 183 har nye bestemmelser om flertrådete ledere. En del endringer bakerst, side 227-229.
 
 
 
 
 
 
Comments