NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-5-51

NEK 400-5-51 Valg og montasje av elektrisk utstyr - Generelle krav. (Side 151-171.)
 
NEK 400-4 inneholder mer generelle sikkerhetskrav. NEK 400-5 omhandler i noe større grad om "hvordan" ved valg og montasje av utstyr.
 
NEK 400-5-51 er vel kanskje stadig vekk litt generell i sin form.
 
Den inneholder krav om at alt utstyr som inngår i installasjonen skal være i samsvar med aktuelle europeiske produktstandarder (511, side 151.)
 
Den inneholder også krav om at utsturet skal være tilpasset driftsforhold som spenning, strøm, frekvens og aktuell effekt. (512, side 151-166.)
 
I avsnitt 5.12 (Side 151-166) så finnes en detaljert inndeling og klasifisering av forskjellige typer ytre påvirkninger.
 
I avsnitt 5.14 (Side 167-169) så finnes en del bestemmelser omkring merking, bla fargevalg for kabler og  ledere.
 
I avsnitt 514.5 (Side 169) så finnes det også krav til dokumentasjon.


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer.  
Comments