NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-4-42

NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiskevirkninger. (Side: 94-102)


Denne delstandarden inneholder generelle krav og prinsipper for hvordan og i hvilken grad man skal unngå overoppheting av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr.

En grunn til at man ikke ønsker overoppheting av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, det er den brannfare som følger av dette. 


Revisjon NEK 400:2006-2010: Mange små endringer for å forbedre brannsikkerheten.

Viktig endring: 422.3.9 (Side 99) Krav til jordfeilvern. 
 
 
Comments