NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-4-41

NEK 400-4-41 Beskyttele mot elektrisk sjokk. (Side 69-92)
 
Denne delstandarden omhandler et regelverk som går ut på å forhindre at mennesker og dyr får strøm i seg.
 
Dette kan skje gjennom en nødvendig grad av isolasjon og sikker avstand til den ledende delen.
 
En typisk måte man kan få strøm i seg er ved å berøre en ledende del som har kontakt med en fase samtidig som man selv berører jord. Regelverket inneholder bestemmelser for å forhindre dette.
 
En annen måte man typisk kan få strøm i seg, det er hvis forskjellige jordingssegmenter ikke er forbundet med hverandre.
Hvis for eksempel vaskemasjonen er koplet opp mot den samme jordingsktretsen som vannkranen, og det så er et overslag til jord i vaskemaskinen, så vil dette kunne medføre at det blir stående en spenning på vannkranen. Hvis man da berører for eksempel vannkranen og sluket i gulvet, som også er jordet separat for seg, så vil vi kunne få strøm i oss. For å unngå dette så benytter vi utjamningsforbidelser mellom jordingsegmenter.
 
En beskyttelsesmåte som også er i bruk, foruten for en nødvendig grad av isolasjon og sikker avstand, det er beskyttelse ved automatisk utkopling. Bruk av jordfeilvern er et eksempel få en slik funksjon for beskyttelse ved automatisk utkopling.
 
En annen måte å sørge for at mennesker og dyr ikke kan få strøm i seg, slik at det kan oppstå farlige situasjoner, det er ved å bruke så lave spenninger at den elektriske kretsen blir ufarlig. Man snakker da om PELV og SELV. PELV står for Protective Extra Low Voltage. SELV står for Safety Extra Low Voltage. PELV og SELV har samme spenningsgrenser. SELV har et ekstra krav om sikkerhet i forbindelse med første jordfeil. Spenningsgrensene er så vidt vites 25 V AC eller 60 V DC. (Men jeg er usikker på hvor disse grensene står i normen, dvs NEK 400.)Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer. Man har som nasjonal tilpasning latt være å innføre endringer, side 76-79. 

 
 
 
Comments