NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-2

NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner (Side:39-68)
 
Denne delstandarden inneholder alle definisjonene.
 
Det finnes mange fler definisjoiner enn det som for eksempel finnes i forskriftene.
 
Et eksempel på en slik definisjon som finnes i NEK'en og ikke i forskriftene er "instruert person".
 
Ellers så er definisjonene gruppert temavis. De er ikke ført opp alfabetisk.
 
I denne delstandarden så står også beskrevet de forskjellige kapslingsradene (for eksemel IP67 luft og vanntett, osv.).


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer.

 
 
 
Comments