NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-1

NEK 400-1 Omfang, hensikt og generelle prinsipper. (Side: 9-38)
 
Denne delnormen angir helt generelle og grunnleggende prinsipper.
 
Den angir også hva NEK 400 normen gjelder for og den gir også avgrensninger for hva den ikke gjelder for.
 
Rent generelt så gjelder normen for alle lavspentistallasjoner, det vil si de som arbeide rmed vekselspenninger lavere enn 1000 Volt og 1500 V DC.
 
NEK 400:2010 gjelder ikke på offshoreinstallasjoner og ombord på skip.
 
I avsnitt 13 (side: 10) så beskrives spesielt grunnleggende prinsipper for sikkerhet.

I avsnitt 132.6 (Side: 14) så beskrives grunnleggende prinsipper for dimensjonering av kabel. 
 
Avsnitt 312 (Side: 18) inneholder en beskrivelse av typer av fordelingssystem, slik som IT system, TN system, etc.


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer.
  
 
 
Comments