NEK 400:2010‎ > ‎

Kabeltversnittet

Valg av kabeltverrsnitt.

(Kladd)


Hovedprinsipper for valg av kabeltverrsnitt.


Steg 1.

Kontroller hva som er det aktuelle minstetverrsnitt for den aktuelle kabeltypen i NEK 400-5-52:2006 tabell 52E, side 191.

Spesielt så kan vi jo legge merke til at minstetverrsnittet for isolert kabel som skal transportere effekt er 1.5 mm2 og for
signalkabler 0.5 mm2. For elektroniske styringssystemer så kan vi gå helt ned i 0.1 mm2 i kabeldimmensjon.


Steg 2.

Finn ut hvor mye som faktisk skal gå i kabelen, ved maksimal belastning, slik at du kan dimensjonere i forhold til dette.

Finn fram til en kabel som har nødvendig strømføringsevne i forhold til framgangsmåten for å bestemme kabelens strømmføringsevne. Framgangsmåte.


Steg 3.

Kontroller at det i forhold til belastningsstrømmen I ikke vil oppstå et spenningsfall i kabelen som er så stort at spenningen ved forbrukspunktet blir for liten. Framgangsmåte.Tommelfingerregel for montering av automasjonsskap ol:

Dette står neppe i normen, men man regner vel med, som en tommelfingerregel, at i et automasjonsskap, eller liknende, der kablene
ligger forholdsvis åpent, og med rimelig bra kjøling,

så skal en kabeldimmensjon på 1.5 mm2 kunne føre minst 10 Ampere, 2.5 mm2 skal kunne føre minst 16 Ampere og 4 mm2 skal
kunne føre minst 20 Ampere.

Hvis man gjør et detaljoppslag i NEK 400, med hensyn til forlegningsmåte, kjølingsforhold, strømføringsevne, osv, så vil man vel finne
at disse verdien holder med en viss margin.


www.elektrofag.info

Comments