NEK 400:2010‎ > ‎

Hvordan Lese

Hvordan lese NEK 400:2010 (Side: 8)
 
NEK 400:2010 er en samling med 40 mer eller mindre selvstendige delnormer.
 
 
I NEK 400 så benyttes denne terminologien for å angi hvordan graden av krav skal forstås:
  • Skal (shall): Krav som ikke kan fravikes.
     
  • Bør (should): Krav som kan fravikes ut i fra en grundig faglig begrunnelse.
      
  • Kan (May): Ikke et krav, men en anbefalt mulighet.
www.elektrofag.info
 
Comments