Matematikk‎ > ‎

Wolframapha - Avansert bruk


Bruk av Wolframalpha til avanserte oppgaver.


Eksepel på løsning av annengradslikning: Annengradslikning.

Eksempel på derivasjon: Derivasjon

Eksempel på integrasjon, ubestemt integral: Integrasjon, ubestemt

Eksempel på integrasjon, bestemt integral: Integrasjon, bestemt

Eksempel på utregning av dot produkr: Dot product

Eksempel på utregning av kryssprodukt: Kryssproduktet.

Hjelpefunksjon for beregning av elektriske kretser: Electric circuits

Hjelpefunksjon Algebra: Help Algebra

Hjelpefunksjon for Calculus: Help Calculus

Hjelpefunksjon for Matriser og lineæralgebra: Help Matrix

Hjelpefunksjon for plotting av funksjoner: Help ploting

Comments