Matematikk‎ > ‎Matematikk-1‎ > ‎

01. Variabelen

Hva er egentlig en variabel ?

Variabel er et begrep som vi ofte bruker i matematikken, i forbindelse med formelregning,
og ligninger, og i mange andre sammenhenger også.

Hva er egentlig en variabel ? Vi kan tenke oss en variabel som en liten beholder som kan
inneholde noe, for eksempel en liten fyrstikkeske.


Nitedals Hjelpesikker - Bilde fra Wikipedia.

Vi kan for eksempel tenke oss at vi putter 3 fyrstikker inn i denne esken, og så kan vi for eksempel
sette navnet A på denne fyrstikkesken. Vi kan da si at variabelen A = 3, akkurat som at fyrstikkesken
A inneholder 3 fyrstikker.

Vi har da muligheten å for eksempel gange fyrstikkesken eller variabelen A med for eksempel 2:

2 x A = 2 x 3 = 6

Med andre ord: 2 stykker fyrstikesker av typen A, som hver inneholder 3 fyrstikker, det gir 6 fyrstikker
til sammen.

Vi kan bruke variabler eller "beholdere for tall" til de fleste typer regneoperasjoner, slik som for eksempel
å legge sammen (addisjon), å trekke fra (subtraksjon), ganging (multiplikasjon) og deling (divisjon).

For eksempel: VI kan tenke oss at fyrstikkesken A inneholder 6 fyrstikker og at fyrstikkesken B inneholder
2 fyrstikker (eller med andre ord tallet 2).


Vi har da, for eksempel: 

A + 2 = 6 + 2 = 8. (Antallet fyrstikker i eske A pluss 2 = 6 + 2 = 8)

A - 2 = 6 - 2 = 4. (Antallet fyrstikker i eske A minus 2 = 6 - 2 = 4)

2 * A = 2 * 6 = 12. (To stykker fyrstikkesker med 6 fyrstikker hver, det gir 12 fyrstikker.) 

A : 2 = 6 : 2 = 3. (En fyrstikkeske med 6 fyrstikker delt på 2, for eksempel Knut og Kåre, det blir 3 på hver.) 

A * B = 6 * 2 = 12 (Antallet fyrstikker i eske A ganger antallet fyrstikker i eske B er lik 6 gange 2 = 12)

A : B = 6 : 2 = 3 (Antallet fyrstikker i eske A delt på antallet fyrstikker i eske B er lik 6 delt på 2 = 3)


Vi står ganske fritt i å velge navnet på variabler slik som vi ønsker: "A", "B", "C", "A1", "B4" og "Årsbudsjett"
er alle sammen brukbare navn på variabler. X, Y og Z er også helt brukbare variabelnavn.Så til sist en film om det å legge verdier inn i en variabel. (På samme måte som vi kan legge et antall fyrstikker
inn i en fyrstikkeske:) :

YouTube-video


Film 1 - Hvordan legge verdier inn i en variabel.
Comments