Matematikk‎ > ‎Matematikk-1‎ > ‎

04. Snu på formelen.

Hvordan snur vi egentlig på en formel ?

En regneformel vil alltid inneholde noen variabler og vi vil måtte anvende de
regnereglene som gjelder for ligninger.

For å komme i gang med denne "snuingen" så tar vi utgangspunkt i noe som vi kjenner
godt til fra før, nemlig Ohms lov.

Den ser i utgangspunktet slik ut: U = R x I

Så skal vi snu på den slik at vi får den løst med hensyn på I:

Først av alt så kan vi jo i all enkelhet bare bytte om det som står på høyre og venstre side
av likhetstegnet:

U = R x I

R x I = U

Det neste vi så kan gjøre er å dele med det samme "tallet" eller "variabelen" R på begge 
sider av likhetstegnet:

R x I / R = U / R

Så forkorter vi R mot R på venstre side, og da har vi:

I = U / R

Vi har nå fått løst formelen med hensyn til I, det vil si at vi har fått I på venstre side av
ligningen.

Så forsøker vi å snu formelen med hensyn på R, det vil si at R skal stå på venstre side
i ligningen.

Vi kan jo starte slik som formelen var i starten: 

U = R x I

Så bytter vi om høyre og venstre side: 

R x I = U

Så deler vi med det samme tallet eller variabelen I på hver side: 

R x I  /  I = U / I

Så forkorter vi I mot I på venstre side, og da har vi:

R = U / I

Formelen er da løst med hensyn på R.


Teori om omforming av formler, NDLA. 


Comments