Treningsoppgaver

Treningsoppgaver i løsning av likninger.

I denne multimedia oppgavesamlingen så inngår både oppgaveformuleringen og
løsningsforslag, samt også forskjellige gode råd for hvordan man kan løse en
likning.

Det som man imidlertid må huske, det er at den eneste måten som man kan
lære en ferdighet på, det er å praktisere ferdigheten, enten nå dette dreier seg
om fotballspill eller matematikk.

En lur framgangsmåte kan være å først se på oppgaveformuleringen. Så stanser
man filmen og forsøker å løse oppgaven på egen hånd. Hvis man står fast så 
kjører man filmen videre for å se hvordan man kan løse likningen.


YouTube-video


Film - Oppgave 1


YouTube-video


Film - Oppgave 2


YouTube-video


Film - Oppgave 3


YouTube-video


Film - Oppgave 4


YouTube-video


Film - Oppgave 5


YouTube-video


Film - Oppgave 6


YouTube-video


Film - Oppgave 7


YouTube-video


Film - Oppgave 8


Comments