Matematikk‎ > ‎Matematikk-1‎ > ‎

03. Formelregning

Hva er egentlig en regneformel ?

Formelregning er noe som vi benytter oss av i veldig mange sammenhenger innefor mange
forskjellige tekniske fag. Som eksempler kan nevnes elektroteknikk, stålkontruksjoner, 
bygningskontruksjoner og luftfart.

Vi skjønner at formelregning må være noe som er svært nyttig å kunne.

En regneformel det kan vi godt se på som en maskin, der vi putter inn noen råvarer og får
ut er ferdig produkt. Har vi ikke noen brukbare råvarer, så får vi heller ikke ut noe produkt.

Her gjelder den enkle regel: "Søppel inn = Søppel ut". (English: "Garbage in = Garbage out")

Som et enkelt eksempel på en slik regneformel så kan vi nevne Ohms lov.

Ohms lov handler om sammenhengen mellom tre variabler, spenning, resistans og strøm.

Som regneformel så kan vi uttreykke den slik: U = R * I

Formelen uttrykt som ord: Spenningen er lik resistansen gange strømmen.

Vi kan også beskrive Ohms lov på denne måten.Figur 1. Ohms lov. Opphavsrett: www.elektrofag.info


Når vi bruker denne regneformelen så vil det alltid måtte være slik at vi som råvarer behøver
to tall inn, i dette tilfellet strøm og resistans, for at vi skal få ett tall ut.

Her gjelder det også det prinsippet at for å få et godt og pålitelig resultat ut av regneformelen,
så må vi først skaffe oss to nøyaktige og pålitelige måleverdier som råvarer for å putte inn i
formelmaskinen. Her gjelder det også prinsippet: "Quality inn = Quality out".

Vi kan også bygge litt om på formelmaskinen vår, for eksempel slik: I = U / R 

Her har vi forandret på hva som er råvarer og hva som er sluttprodukt i formelmaskinen vår.Figur 2. Ohms lov. Opphavsrett: www.elektrofag.info


Til sist så kan vi også "bygge om" formelen slik at vi bruker den til å regne ut resistansen i
en lukket krets.Figur 3. Ohms lov. Opphavsrett: www.elektrofag.info


  
Comments