Læreplan VG1

Oversikt over læreplanen for VG1 elektrofag.
 
 
Studieretningsfagene forr VG1 elektrofag består av tre studieretningsfag.
 
 
1. Data og elektronikksystemer.
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og datakommunikasjon

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd

 • gi brukerveiledning på systemene

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support

 • sluttkontrollere og funksjonsteste systemene

 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder

 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med standarder og produsentens tekniske dokumentasjon

 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet

 • vurdere og prøve ut ideer til produkter
 
 
2. Elenergisystemer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på systemnivå

 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene

 • beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold

 • beskrive prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystem i en bolig

 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder

 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon Oversikt over regelverket.

 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet

 • utføre førstehjelp ved skader knyttet til elektrisitet

 
3 Automatiseringssystemer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring med valgbar dreieretning og turtall av trefase asynkron kortslutningsmotor

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for alarmhåndtering, forrigling og tidsstyring, basert på relé og programmerbare logiske styringer, og bruke digitalt verktøy ved programmering og konfigurering

 • planlegge, montere og sette i drift system for kontinuerlig regulering, basert på ferdig dokumentasjon
  Instrumenteringsteori Reguleringsteori.

 • utføre sammenføyning og sponfraskillende arbeid ved montasje av utstyr i systemene, basert på materialenes egenskaper og utstyrets montasjebeskrivelse

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på systemnivå

 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene

 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder

 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon

 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhe

www.ellektrofag.info 
 
 
Comments