instrumentering‎ > ‎

Transmitteren

Her følger en liten beskrivelse av hvordan en typisk målesensor, eller en transmitter fungerer.

En målesensor (Signal Transmitter) i et industrielt regulerings eller et instrumenteringssystem består typisk av to innebygde separate enheter.Figur 1 - Målesensor med standard signal for industriell instrumentering på utgangen.

Først så inneholder målesensoren et måleelement som er tilpasset å skulle måle det prosessparameter som det er snakk om.
Dette kan for eksempel dreie seg om temperatur, trykk, posisjon, avstand, eller noe annet.

Der nest så inneholder også målesensoren en signalverdiomformer som omformer den målte verdien til et standard elektronisk
format for industriell automasjon.

To vanlige signalformater er 4-20 mA (milliampere) og 2-10 Volt. (Det finnes også andre, som for eksempel 1-5 Volt.)

4-20 mA vil si at når målesensoren sender ut 4 mA, så indikerer dette en signalverdi på 0 % av det fulle måleområdet.
For eksempel så kan dette indikere en tom tank.

4 mA vil da bety 0 % signal, 12 mA vil bety 50 % signal og 20 mA vil bety 100 % signal.

Vi kan også uttrykke de opplysningene som framgår av figuren som en formel:

Antall prosent signalverdi = (Avlest verdi i milliampere – 4)/16 * 100 %

Eller:

S = (I – 4)/16 * 100 %
Figur 2 - Oppkopling av målesensor ved hjelp av toledersystem. Den røde firkaneten er måleelementet.
Den blå er signalomformeren.


Eksempel:

En DP-Celle (DP = Differensial Pressure) har et måleområde fra 0-10 meter vannsøyle. Vi skal måle nivået i en vanntank
som har en høyde på 10 m, og vi leser ut 14.53 mA fra DP cella.Figur 3 - Åpen tank med måling av nivå ved hjelp av DP Celle.


Vi kan nå regne ut hvor mange prosent vi har av det fulle målesignalet:

S = (14.53-4)/16 * 100 % = 65.81 %

Vi kan nå lett regne ut nivået i tanken:

h = 10 m * 65.81 / 100 = 6.581 m

Det er også mulig å regne ut nivået i tanken direkte, uten å gå veien via en prosentutregning av signalet.

Formelen blir da ennå enklere:

h = (I – 4) * H / 16

Setter vi inn i formelen, så får vi:

h = (14.53-4) * 10 m / 16 = 6.581 m

Comments