instrumentering‎ > ‎

Thermocouple

Temperaturmåling - En beskrivelse av thermocouple elementet.

www.elektrofag.info


Figuren under viser prinsippet for thermocouple elementet..


Figur 1 - Prinsippet for thermocouple elementet.


Thermocopleelementet er forskjellig fra de fleste andre målesensorer ved at den produserer sin egen spenning på basis
av målesignalet. Det er imidlertid ganske små spenninger det er snakk om, størelsesorden ca 50 microvolt pr grad Celsius.

Måleelemntet må termineres eller koples opp fra et nøytralt kaldpunkt med riktig referansetemperatur for at målingene skal bli
helt riktige.

Den spenningen som oppstår i elementet skjer i overgangem mellom to typer metall..

Thermocople elementet har et meget stort måleområde, men det er vel ikke så veldig nøyaktig, og det er utsatt for aldring.
(Dvs endringer med tiden.)

Den spenningen som kommer ut av et Thermocouple element er ikke så lett å bruke til noe, ettersom den er i microvolt eller
milivoltområdet. Det behøves da en eller annen form for forsterker eller signalomformer, slik at signalet kommer over på
en standard industriformat form, for eksempel 4-20 mA, 1-5 V eller 2-10 V.

Her er en link til en ganske god artikkel på den engelske Wikipedia. Thermocouple.

 

www.elektrofag.infoComments