instrumentering‎ > ‎

Oppkoplingsprinsipper

Typiske oppkoplingsprinsipper for industrielle målesensorer (For analog signaloverføring.)Prinsipp 1 - Toledederprinsippet.

Tolederprinsippet er et mye brukt prinsipp. Som det framgår av navnet brukes det kun 2 ledere, slik som figuren under viser.
Figur 1 - Oppkopling av målesensor ved hjelp av toledersystem.


Ved anvendelse av tolederprinsippet, så får måletransmitteren drivspenning gjennom den samme kabelen som den
leverer målesignalet. Når 0 % målesignal tilsvarer 4 mA og 20 mA tilsvarer 100 % målesignal, så forutsetter dette
at elektronikken i målesensoren også kan fungere helt fint med så lite som 4 mA strømgjennomgang.

Toleder prinsippet er et enkelt prinsipp som gir en enkel oppkopling, og det brukes i en del sammenhenger, for
eksempel i forbindelse med DP Celler og nivåmålinger.Prinsipp 2 - Trelederprinsippet.

Ved trelederprinsippet så benytter vi en separat leder for målesignalet og en separat leder for drivspenningen.
Dessuten så finnes det en tredje leder som er felles for målesignalet og for drivspenningen.
Figur 2 - Oppkopling av målesensor ved hjelp av trelederprinsippet.
Prinsipp 3 - Firelederprinsippet.


Ved anvendelse av firelederprinsippet, så finnes det separate ledere for drivspenning og målesignalet.
Fireledersystemet er vel kanskje den løsningen som gir de beste tekniske egenskapene, men den
krever fire ledere pr målesensor, og den er kanskje litt mer kopmlisert å legge opp.
Figur 3 - Oppkopling av målesensor ved hjelp av firelederprinsippet.


 


Comments