instrumentering‎ > ‎

DP Cella

DP Cellas virkemåte.

www.elektrofag.info


Nedenunder følger en kort beskrivelse av hvordan DP-Cella virker. DP står for "Differential Pressure" eller på
godt norsk "differansetrykk cella".
Figur 1 - Prinsippet for DP-Cella.


DP Cella virker ved hjelp av to trykkammer med en menbran mellom. Prinsippet til DP Cella er at den sammenikner to trykk,
det trykket som kommer inn i port A med det trykket som kommer inn i port B. Når trykket i kammer A er størst, beveger
mebranen seg til høyre, når det er størst i venstre kammer, så beveger membranen seg til høyre.

Til membranen er det festet en aksling som overfører membranens posisjon til en signalomformer som omformer signalet
til et standard format for instrumentering, for eksempel 4-20 mA eller 2-10 V eller 1-5 V.

En fordel med DP Cella det er at den ved nivåregulering er like godt egnet for åpne som lukkede tanker. Selv om trykket
i tanken stiger, så vil det differansetrykket som skyldes nivået i tanken stadig være det samme.www.elektrofag.info
Comments