28:01:02 Beregning av spenningsfall i kabel
Prinsipper for beregning av spenningsfall i kabler.

Note: Ved lange kabelstrekk utenfor bygninger, så vil det være nødvendig å ta hensyn til
og regne med kabelens totale impedans Z og ikke kun den resistive komponenten R.
For forholdsvis korte kabelstrekk inne i bygninger, så vil den induktive og den kapasitive
komponenten være så liten, typisk størrelsesorden 1 %, slik at vi for de fleste praktiske
formål kan regne kabelen selv å opptre som en seriekoblet resistans.


1. 1 fase eller 2 fase kurs med rent resistiv belastning (og to ledere).

A. Først så regner vi ut resistansen i lederen (og ganger med 2 pga 2 ledere)Klikk på formelen for å se regneeksempel for 20 m 1,5 mm2 kobberkabel.


B. Så regner vi ut spenningsfalletKlikk på formelen for å se regneeksempel når kabelen over belastes med 10 A


Detaljert bergeningseksempel på denne typen belastning.


2. 1 fase eller 2 fase belastning med motorbelastning. (Kombinert resistiv og induktiv belastning.)

A. Først så regner vi ut resistansen i lederen (og ganger med 2 pga 2 ledere)Klikk på formelen for å se regneeksempel for 20 m 1,5 mm2 kobberkabel.


B. Så regner vi ut spenningsfallet i kabelen.


Klikk på formelen for å se et regneeksempel der kabelen over belastes med 10 ampere og Cos(fi) = 0,85
3. 3 fase blastning med rent resistiv belastning (typisk varmeelement).

A. Først regner vi ut resistansen i kun den ene lederen:Klikk på formelen for å se regneeksempel for 20 m 1,5 mm2 kobberkabel.


B. Så regner vi ut spenningsfallet i kabelen.


Klikk på formelen for å se et regneeksempel der kabelen over belastes med 10 ampere.


4. 3 fase belastning med motorbelastning (Kombinert resistiv og induktiv belastning.)

A. Først så rengner vi ut resistansen i den ene lederen.Klikk på formelen for å se regneeksempel for 20 m 1,5 mm2 kobberkabel.


B. Så regner vi ut spenningsfallet i trefaselederen.


Klikk på formelen for å se et regneeksempel der kabelen over belastes med 10 A og Cos(fi) er lik 0,85

Comments