Elektroteknikk‎ > ‎

11 Synkronmotoren


En beskrivelse av synkronmotorens prinsipp og virkemåte.


Nedenunder så følger det en beskrivelse av 3 fase synkronmotorens prinsipp og virkemåte.Figur 1 - Synkronmotens prinsipp og virkemåte.


I motsetning til hos asynkronmotoren (kortslutningsmotoren) så inneholder rotoren i synkronmotoren en magnet. Dette betyr at
synkronmotoren roterer helt likt og med samme hastighet som det roternede magnetfeltet i statoren. (Derav navnet synkronmotor.)

Asynkronmotoren har imidlerid en del bedre egenskaper med hensyn til belastningsprofil og robusthet, slik at det i praksis er denne
som er mest brukt.

Her har vi også en link til en engelskspråklig bok som gir litt mer utdypende forklaring. Synkronmotoren

Comments