Elektroteknikk‎ > ‎

13 Spolen


Prinsipper rundt spolens virkemåte.
Figur 1 - Prinsippet for en spole.


Elektrisk strøm og en vannstrøm gjennom et rør er ikke helt det samme, men det gir allikevel en analogi som kan bidra 
til at man kanskje kan forstå hvordan en spole fungerer. Hvis det strømmer en mengde med vann gjennom et oppkveilet
rør, så vil denne vannmengden ha en viss vekt. På grunn av den massen som vannet har, så vil det først motsette seg
å bli satt i bevegelse. Tilsvarende hvis man tar vekk det vanntrykket som driver vannet gjennom det oppkveilede røret,
så vil vannmengden, på grunn av sin masse motsette seg endringen, og det endringen i hastighet og forsette å strømme
en liten tid, også etter at det trykket som driver gjennomstrømningen har opphørt.

Elektrisk strøm er noe annet enn en vannstrøm, men den elektriske strømmen gjennom en spole vil ha noen egenskaper
til felles med vannstrømmen gjennom et kveilet vannrør. Også den elektriske strømmen vil "motsette seg endringer" ved at
den spenningen som driver gjennomstrømningen må virke et stykke tid, før gjennomstrømningen etter hvert kommer i gang.
Tilsvarende, når den elektriske strømmen først er i gang, så vil den forsøke å fortsette gjennomstrømningen også en periode
etter at den spenningen som driver strømmen er tatt vekk.  

En spole i en elektrisk krets vil derfor ha en forholdsvis stor "motstand" mot vekselstrøm, fordi her strømmer de elektriske 
ladningene fram og tilbake, mens den vil ha en nokså liten motstand mot en likestrøm fordi den flyter bare en vei. En teroretisk
spole eller teoretisk induktans vil ha en resistans i forhold til likestrøm på 0 Ohm, dvs det finnes ingen motstand.  

Figur 2 - Prinsippet for en spole.


Grunnen til at en spole i likhet med et oppkveilet vannrør motsetter seg endringer i gjennomstrømningen er ikke den
elektriske strømmens sin "vekt" men der i mot det magnetfeltet som transporten av de elektriske ladningene gjennom
spolen er årsaken til. Hvis spolen har en kjerne som er laget av magnetisk materiale, så øker denne effekten vesentlig.
Rundt den oppkveilede lederen i en spole så finnes det et magnetisk felt. Slik som spolen er viklet så bidrar dette til
at det magnetiske feltet forsterkes ved at det summeres opp fra hver enkelt vikling. En kjerne av magnetisk materiale
bidrar videre til å forsterke magnetfeltet. Dette elektromagnetiske feltet er grunnen til at den elektriske spolen har 
egenskaper som kan likne på vannmengden i et oppkveilet vannrør, dvs spolen motsetter seg endringer i gjennom-
strømningen av elektrisk strøm. Filmen under sier et par ord om spolen (på engelsk: the inductor)


Spolen


Film 1 - The Inductor


Comments