Elektroteknikk‎ > ‎05 Seriekopling‎ > ‎

Regneeksempel

Oppgave 1En seriekrets består av tre resistanser koplet i serie med en spenningskilde U = 24 V.

R1 = 2 Ohm, R2 = 3 Ohm og R3 = 3 Ohm.

Regn ut strømmen i kretsen og spenningsfallene over hver av resistansene.

Kontroller at summen av spenningsfallene over hver av motstandene er lik spenningen i kretsen.
(Det vil si den spenningen som settes opp av spenningskilden.)


Løsning:


Steg 1 - Regne ut seriemotstanden Rs:


Først så summerer jeg alle motstandene for å finne "seriemotstanden" eller "ekvivalentmotstanden" i kretsen.

Rs = R1 + R2 + R3 = 2 Ohm + 3 Ohm + 3 Ohm = 8 OhmSteg 2 - Regne ut strømmen i kretsen ved hjelp av Ohms lov:


U = R * I

Formelen for Ohms lov passer i utgangspunktet ikke helt. Jeg må derfor snu litt på den ved hjelp av for eksempel
"spenningstrekanten":

I = U / R = 24V / 8 Ohm = 3 A.   (A står for Ampere og strømmen måles i Ampere.)


Steg 3 - Regne ut spenningsfallet over R1:


Jeg kjenner nå til strømmen i kretsen. Denne beregnet jeg i steg 2 til å være 3 Ampere.

Jeg kan nå regne ut spenningsfallet over R1 ved hjelp av Ohms lov:

U1 = R1 * I = 2 ohm * 3 A = 6 V


Steg 4 - Regne ut spenningsfallet over R2:


Dette blir ganske likt med steg 3:

U2 = R2 * I = 3 ohm * 3 A = 9 V


Steg 5 - Regne ut spenningsfallet over R3:


Dette blir likt med steg 3 og steg 4 over:

U3 = R2 * I = 3 ohm * 3 A = 9 V


Steg 6 - Summere spenningsfallene og kontrollere mot spenningskilden.


Summen av alle spenningsfallene i kretsen:

U1 + U2 + U3 = 6V + 9V + 9V = 24 V

Batteriets spenning = 24 V

Dette stemmer.
www.elektrofag.info

Comments