Elektroteknikk‎ > ‎

05 Seriekopling


Seriekopling av resistanser (motstander).


En kort beskrivelse av hvordan man seriekopler motstander.Fig 1 - Koblingsskjema for 3 seriekoblede resistanser.


Å beregne erstatningsmotstanden for tre seriekoblede motstander er ganske enkelt.
Man legger bare sammen verdiene for hver av enkeltmotstandene.Rs = R1 + R2 + R3


(Seriemotstanden = summen av alle enkeltmotstandene.)


Og ellers også:


Us = U1 + U2 + U3


(Verdien av den tilførte spenningen = Summen av alle spenningsfallene i belastningsmotstandene.)
(Denne regelen kalles også Kirchofs spenningslov.)
Spørsmål til ettertanke:

Hva er resistensen i et amperemeter ? Hva er resistansen i et voltmeter ? Hvis jeg kobler et amperemeter eller et voltmeter
inn i en krets, vil dette ha betydning for kresten ? Hvis jeg for eksempel bytter om det instrumentet som måler strømmen
i kretsen og det instrumentet som måler spenningen i kretsen, hvilken betydning vil dette få ? Vil det ha noen betydning ?
Hint: Hvor stor innvendig resistans ønsker vi at et amperemeter skal ha ? Hva med et voltmeter ?
 
Comments