Elektroteknikk‎ > ‎

16 Releet
Releets oppgaver - Dette er releets oppgaver:

  • Et rele er en elektrisk styrt bryter.
  • En liten styrestrøm kan styre en stor hovedstrøm.
  • Et rele gir et galvanisk (metallisk) skille mellom styrestrømskrets og hovedstrømskrets.
  • Vi kan bruke releet til å bygge opp logiske styringsfunksjoner (relestryring). 

Prinsipper for releets virkemåte.


Et rele består hovedsakelig av en spole som er med på å danne en elektromagnet og et bevegelig anker, av magnetisk
materiale, som har festet noen brytere til seg. Animasjon av rele 1 og  Animasjon av rele 2

  
Figur 1 - Prinsippene for reelets oppbygging og virkemåte.


Bryter A, B og C er det som vi kaller "Normally Open" det vil si at når det ikke står spenning på spolen så er det en fjær
som trekker det bevegelige ankret oppover, slik at bryterne A, B, C blir stående i åpen stilling. De kan da ikke lede strøm.

Når vi setter spenning på tilkoplingspunktene A1 og A2, da vil det gå strøm i spolen og det oppstår et kraftig elektromagnetisk
felt som bidrar til å trekke ankeret ned og inn i spolen. Da lukker bryter A, B og C.

Bryteren D virker motsatt. Den er "Normally Closed". Dette vil si at når det ikke står spenning på A1 og A2, og det ikke går
noen strøm i spolen, da trekker fjæra det bevegelige ankret opp, slik at bryter D er lukket. Straks det tilføres spenning til A1 og A2
så vil det gå strøm gjennom spolen, og da vil det bevegelige ankret trekkes inn i spolen, slik at kontakt D åpner.

Det forhold at dette releet har 3 NO og en NC bryter er bare et eksempel. De fleste praktiske releer har flere brytere enn dette.

Det finnes releer av mange typer fra små releer som er beregnet til å loddes inn på et printkort til store kontaktorer for store
spenninger og effekter.


Film 1 - Releets oppbygging.

Rettelse til teksten i filmen: Hovedkontaktene er selvfølgelig ikke NC men NO.

De releene som vi bruker til å kople til 230 V anlegget vil typisk ha spoler som er beregnet til å tåle og arbeide med 230 V AC.

De releene som er på biler er for 12 V DC og de som vi har på busser og treilere er beregnet for 24 V DC.

Fysisk store releer beregnet for store spenninger og strømmer kaller vi for kontaktorer.

Fant også en youtubefilm som beskriver en kombinert automatsikring med innebygget jordfeilvern.YouTube Video


Film 2 - Film fra Elforlaget om relleet.

Comments