Regneeksempel

Oppgave 1En parallellkrets består av tre resistanser koplet i parallell i forhold til en spenningskilde med spenning U = 24 V.

R1 = 8 Ohm, R2 = 12 Ohm og R3 = 6 Ohm.

Regn ut strømmen i kretsen for hver av strømgrenene ved å bruke Ohms lov.

Summer disse strømmene og finn totalstrømmen i kretsen.

Regn så ut kretsens ekvivalentmotstand ("parallellmotstanden").

Bruk så Ohms lov på nytt igjen for å se om strømmen i kretsen stadig vekk blir den samme.


Løsning:Steg 1 - Først så regner jeg ut strømmen for den strømgrena som inneholder R1:


For å finne strømmen i den strømgreina som inneholder R1 så bruker jeg Ohms lov :

U = R * I

I 1= U1 / R1 = 24 V / 8 Ohm = 3 A Steg 2 - Så regner jeg ut strømmen i den strømgrena som inneholder R2:


Dette bir ganske likt med steg 1.


I 2 = U2 / R2 = 24 V / 12 Ohm = 2 A Steg 3 - Så regner jeg ut strømmen i den strømgrena som inneholder R3:


Dette bir ganske likt med steg 1 og 2.


I 3 = U3 / R3 = 24 V / 6 Ohm = 4 A Steg 4 - Nå kan jeg summere strømmen i de tre grenene og få den totale strømmen i kretsen.


Ip = I1 + I2 + I3 = 3 A + 2 A + 4 A = 9 A

Det går til sammen 9 Ampere i kretsen.Steg 5 - Nå vil jeg også forsøke meg på å regne ut ekvivalentmotstanden:


1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3

1 / R = 1 / 8 + 1 / 12 + 1 / 6 =  0.1250 + 0.0833 +  0.1667 = 0.375

NOTE: 0.375 er ikke R men 1 / R. Vi må derfor invertere:

R = 1 / 0.375 = 2.6667 OhmSteg 6 - Nå kan jeg kontrollere om strømmen i kretsen stadigvekk kan regnes ut til å være den samme.


Til dette bruker jeg Ohms lov.

U = R * I

I = U / R = 24 V / 2.6667 Ohm = 9 A

Ved at de to metodene, den ene ved å summere grenstrømmene og den annen ved å regne ut ekvivalentmotstanden,
og så bruke Ohms lov, ga samme resultat, så vet jeg at jeg har regnet riktig, og at begge metodene fungerer.www.elektrofag.infoComments