Elektroteknikk‎ > ‎01 Ohms Lov‎ > ‎

Labøvelse 1 a

Labøvelse i forhold til Ohms lov - koblingsplate.Gjennomføring:

  1. Lag et koplingsbrett ved hjelp av et trebrett pluss messingstift. Klipp av hodene på messingstiftene slik at det i ettertid blir lettere å lodde på ledninger til messingstiftene.

  2. Lodd fast en resistans til to messingstifter og kople opp slik som vist på tegningen. Mål eller les av rsistansens verdi i antall ohm og noter ned dette tallet.

  3. Kople opp instrumentene pluss strømforsyningen slik som vist på tegningen. Tegn koplingsskjema for oppkoplingen.

  4. Sett på spenning, og noter ned sammenhørende verdier for spenning, strøm og resistans.

  5. Fjern motstanden og sett inn en annen motstand. Noter ned sammenehgende verdier for spenning, strøm og resistans.

  6. Bytt ut mostanden en gang til, og forsøk så med å velge forskjellige spenninger. Notter ned verdiene.

  7. Ta utgangspunkt i Ohms lov og sett opp formelen for utregning av spenning. Kontrollregn minst 3 av måleresultatene og se om Ohms lov stemmer i dette tilfellet.

  8. Ta utgangspunkt i Ohms lov og sett opp formelen for utregning av Strøm. Kontroller minst 3 av måleresultatene og se om Ohms lov stemmer i dette tilfellet.

  9. Ta utgangspunkt i Ohms lov og sett opp formelen for utregning av Resistans. Kontroller minst 3 av måleresultatene og se om Ohms lov stemmer i dette tilfellet.


www.elektrofag.info
Comments