Elektroteknikk‎ > ‎

12 likestrømsmotoren


Beskrivelse av prinsipper for en likestrømsmotor:

Film 1 - Likestrømsmotorens grunnprinsipp.

Den grønne firkanten nede til venstre er batteriet som gir spenning og energi.
Den gule runde "saken" til venstre er kommutatoren. Denne, sørger sammen med børstene for
at strømmen går riktig vei gjennom rotorviklingene. Den gule sløyfa til høre er rotoren. Den blå
"bøylen" er i dette tilfellet en fastmagnet som er "stator".

I en virkelig motor, så inneholder ikke rotoren kun en vikling, men mange viklinger. Kjernen i
rotoren er heller ikke av luft men av jern eller annet magnetisk materiale.

Det som får rotoren til å rotere og at den kan utføre et arbeide, det er de magnetiske kreftene
mellom rotoren og statoren.

Her har vi fortsatt en modellmotor, men en som virker:Film 2 - En modellmotor som fungerer


En likestrømsmotor behøver ikke å ha en fastmagnet som stator. Statoren kan også være en
elektromagnet. Hvis statorviklingene i en slik motor er koplet i paralell  med rotoren, da kaller vi
dette for en "paralellmotor". Hvis stator og rotor er koplet i serie kaller vi det en seriemotor.

Seriemotorer kan ofte produsere store turtall, men ikke så kraftig dreimoment. Parallellmotorer
kan produsere store dreimoment, men ofte ikke så mye turtall. Startmotorer på biler er ofte
parallellmotorer.

Film 3 - Tråsykkel ombygget til motorsykkel ved hjelp av likestrømsmotor og batteri.

I denne filmen så ser vi et eksempel på bruken av en likespenningsmotor. Sykkelen er påmontert et
batteri og en likespenningsmotor og ser ut til å kjøre bra.

Likespenningsmotorer er utsatt for slitasje mellom børstene og kommutatorene og er ikke så robuste
og vedlikeholdsfrie som mange vekselspenningsmotorer, for eksempel asynkronmotoren.


Comments