Elektroteknikk‎ > ‎

14 Kondensatoren


Prinsippet for kondensatorens virkemåte.Figur 1 - prinsippet for kondensatorens virkemåte.


For å gi en intuitiv og omtrentlig forståelse av kondensatorens virkning i en elektrisk krets så kan man forklare den med et bilde
som ikke er virkeligheten, men som allikevell kanskje kan gi noen grad av forståelse.

Man kan tenke seg at det ikke er elektrisk strøm som flyter i ledningene, men en veske, for eksempel vann. (Se forklaringsmodellen
til høyre.) Kondensatoren er å sammenlikne med en liten tank som er delt av med en gummimembran. Dersom man setter på
trykk på det øverste røret så vil gummimembranen fjøre etter, og det flyter inn litt veske, inntill at gummimembranen er tøyd så
mye at veskestrømmen har stansset opp. Da går det ikke lengre noen veskestrøm.

Hvis man der i mot snur trykket og veskestrømmen den motsatte vei, så vil det gå en veskestrøm et lite stykke tid, til
gummimembranen er spent opp den motsatte vei.

På tilsvarende måte så vil en kondensator først fylles opp med strøm mens det bygges opp et elektrisk felt. Når kondensator har
mottatt den maksimale ladning som den kan holde på, så stopper den elektriske strømmen opp.

På tilsvarende måte, dersom strømmen vender fram og tilbake, med vekselende retning så vil strømmen i noen grad kunne flyte,
men hvis den elektriske strømmen flyter bare en vei, så stanser det hele opp.

På denne måten så vil en kondensator virke tilnærmet som en isolator, eller  en uendelig resistans i forhold til likespenning og
likestrøm. Den vil der i mot lede noe strøm dersom den påtrykkes en vekselspenning.

Jo høyere frevensen blir desto bedre vil kondensatoren lede den elektriske strømmen.

Ved likespenning så går det ingen strøm. Ved vekselspenning så går det en strøm som vil øke på med frekvensen.

Hvis det i en kabel både finnes en likespenningskomponent og en vekselspenningskomponent, så vil kondensatoren kunne
brukes til å skille ad disse spenningskomponentene ved at det er bare vekselspenningskomponenten som slipper gjennom.

Det er også mulig å bruke kondensatoren til støydempning ved at vi lar den kortslutte de høyfrekvente elektriske signalene til jord.

Her har vi også en liten engelskspråklig film som beskriver noen egenskaper ved kondensatoren. Kondensatorens engelske
navn er Capasitor :Film 1 - Om kondensatoren (på engelsk: Capasitor)


Fargekoder for kondensatorer.


Comments