Elektroteknikk‎ > ‎

04 Kirchoffs lover

Forrige side - Indeks - Neste side

Kirchoffs spenningslov:Figur 1 - Kirchoffs spenningslov (Kirchoffs 2. lov).


Kirchoffs spenningslov sier at summen av alle spenninger i en lukket krets er lik null. Vi ser at spenningen stiger i tre
trinn over de tre battericellene. Etterpå så synker spenningen til det opprinnelige nivå via de to resistansene. Hvis de to
resistansene R1 og R2 er like store, da vil vi kunne måle den samme spenningen over hver av dem. (Ettersom strømmen
gjennom dem er den samme og det gjelder en lovmessighet for spenningen ut i fra Ohms lov: U = R * I)
Kirchoffs strømlov:

Figur 2 -- Kirchoffs strømlov (Kirchoffs 1. lov)


Kirchoffs strømlov sier at summen av alle strømmer inn til et lederpunkt er lik null. Hvis det for eksempel flyter inn
1 A og 4 A i de to lederne til venstre og det flyter ut gjennom lederne til høyre 3A og 2A, så har vi:
1A + 4A - 2A - 3 A = 0Figuren under gir oss en presentasjon av Kirchoffs lover:


Kirchoffs loverFilm 1 - Kirchoffs lover.Comments