Elektroteknikk‎ > ‎

25 Kabelberegning

Forrige side - Indeks - Neste side
Eksempel 1 - Beregning av maksimalt tillatt spenningsfall i en kabel.
 
En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren.
 
 

 
Følgende data er målt/oppgitt:
 
Spenningen U1 fra sikkringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at
strømmen I i kretsen er 10 A. Belastningen R er av en rent resistiv type og vi kan tenke
oss at dette er en varmeovn eller liknede.
 
Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved
belastningen. Videre så skal vi regne ut hvor mye effekt som går tapt i selve kabelen og
hvor mye nytteeffekt som blir omsatt ute i belastningen. Vi skal også regne ut om
spenningsfallet er innefor en tillatt grense på 4 %.

Steg 1 - Vi beregner resistansen i kabelen:
Steg 2 - Så kan vi beregne spenningsfallet i kabelen:
Steg 3 - Nå kan vi beregne spenningen ute ved belastningen:
Steg 4 - Beregning av effekt som går tapt i kabelen:
Steg 5 - Nytteeffekt omsatt ute ved belastningen:Steg 6 - Kontroll av om spenningsfallet er innefor tillatt grense på 4 %:


I steg 2 så regnet vi ut at spenningsfallet i kabelen ble 7 V.

Så regner vi ut hvor mye et spenningsfall på 4 % av 230 V utgjør:


Av dette kan vi slutte at belastningen på 10 ampere gir et spenningsfall som er innenfor
akseptabel grense på 4 %.


 
 
 
 
 
Comments