Elektroteknikk‎ > ‎

19 Jordfeilvernet


Jordfeilvernets virkemåte.
Figur 1 - Jordfeilvernets virkemåte.

Forklaring på virkemåte:
 
Det strømstyrte jordfeilvernet er bygget opp rundt en ring av ferritt som er et magnetisk ledende materiale.
 
Det går to elektriske faseledere, A og B gjennom ferrittringen. Strømmen går frem og tilbake i de to
faselederne, på grunn av at det er vekselstrøm.
 
Når det går nøyaktig like mye strøm i de to faselederne, vekselvis i hver sin retning, så vil magnetfeltet
rundt de to lederne oppheve hverandre.
 
Hvis det går strøm til jord i den ene faselederen, så vil det ikke lengere være en nøyaktig balanse mellom
de to lederne, slik at den ene lederen vil komme til å lede litt mer strøm en den annen. En slik innretning
kalles også for en summeringstransformator ved at den summerer to strømmer, slik at summen av disse 
skal bli null når det ikke finnes noen lekasje av strøm til jord.
 
En ulikhet i den strømmengden som går gjennom de to lederne lederne i ferrittringen vil medføre at det, 
som følge av ubalansen oppstår et "rest-felt" ettersom magnetfeltene rundt de to lederne ikke lenger er
like kraftige og derfor ikke opphever hverandre. Dette restmagnetfeltet er direkte proporsjonalt med jord-
feilstrømmen og vil bli kraftig nok til å aktivere trip-mekanismen i jordfeilvernet, når det oppnår en 
forutbestemt verdi. 
 
Dette vekslende magnetfeltet vil så indusere en spenning i en spole som er viklet rundt ferrittringen.
 
Spenningen fra spolen blir sendt til en elektromagnetisk brytermekanisme som sørger for at strøm-
kretsen blir brutt.
 
Jordfeilvernet kan bygges meget følsomt. 30 mA jordfeilstrøm (egentlig forskjell i strøm mellom faselederne)
er en vanlig verdi for automatisk utkopling av jordfeilvernet.
 
Jordfeilvernet finnes også av andre typer for bruk andre steder i anlegget enn ut mot sluttbruker, og da
med utløserstrømmer som kan være noe større, for eksempel 100 eller 300 mA. (Industri.)
 
Jordfeilvernet har en meget viktig funksjon i forbindelse med personbeskyttelse. Jordfeilvernet bidrar også 
til en større grad av brannsikkerhet, ved at man unngår feilstrømmer til jord, som er for små til å utløse
de ordinære automatsikringene.
 
Det er vanlig å bruke jordfeilvern i forbindelse med moderne elektriske installasjoner. For installasjoner
i bolig så er de nå et krav i NEK 400:2010 at hver enkelt kurs i en bolig skal ha et separat jordfeilvern.
Dette gjelder både for IT, TN og TT systemer. 

Jordfeilvernet bidrar i særlig grad til å øke brann og personsikkerheten i IT anlegg, da IT anlegget oftest
vil gi en jordfeilstrøm som er for liten til å utløse et overbelastningsvern.


Link til PDF som beskriver Schneider sine jorfeilautomater.

Link til PDF som produktbeskrivelse av ABB sine jorfeilbrytere.(Jordfeilvern.)

Film på YouTube som beskriver virkemåten til et jordfeilvern (RCD)

Film som beskriver hvordan jordfeilbryteren kan slå ut.

Film på YouTube som beskriver en kombinert automatsikring med innebygget jordfeilvern.

Interessant film om lekasjestrøm til jord i forbrukselektronikk. 


© Utarbeidet av Arne Gylseth, for nettstedene www.elfag.info og www.elektrofag.infoComments