Elektroteknikk‎ > ‎

21 Frekvensomformeren


En beskrivelse av grunnleggende prinsipper for frekvensomformerens funksjon og virkemåte.


Frekvensomformeren er en elektroteknisk komponent som i dag er brukt i svært mange sammenhenger.
Det finnes små frekvensomformere beregnet på mindre automasjonsoppgaver, og det finnes også
svært store frekvensomformere til framdrift av lokomotiver, ferger og skip.

Selv om den praktiske anvendelsen av frekvensomformeren er ganske forskjelligartet og mangfoldig,
så er de grunnleggende prinsippene for hvorledes en frekvensomformer fungerer, sånn i prinsippet,
noenlunde de samme. (Men det finnes da allkevel en del forskjellige typer og variasjoner over dette tema.)

Nedenunder følger en skisse som viser noen grove prinsipper for hvordan en frekvensomformer fungerer:
(Tegningen blis større og klarere hvis du klikker på den.)Frekvensoformeren mottar typisk en drivspenning som kan være 2 eller 3 fase, fra nettet.

Inngangskretsent oppgave er å likerette den inngående spenningen, til en likespenning og en likestrøm som leveres
videre til mellomkretsen.

Mellomkretsens oppgave er å kontrollere, stabilisere og glatte ut likespenningen som den mottar fra inngangskretsen.

Utgangskretsens oppgave er å omdanne likespenningen fra mellomkretsen til en kontrollerbar tre fase utgangsspenning,
der det er mulig å kontrollere både amplitude, frekvens og dreieretning.

Kontrollkretsens oppgave er å styre og regulere alt det som skjer inne i frekvensomformeren. Kontrolkretsen kan også
motta elektriske styringssignaler fra PC, PLS og annet automasjonsutstyr, samt også et eget start/stopp signal og signal
for dreieretning. Frekvensomformerne vil vanligvis også ha et lokalt betjeningspanel for manuell betjening.


Bruken av frekvensomformeren.

Bruksområdene er, som allerede nevnt over, svært mange. Til mindre automasjonsoppgaver så brukes den ofte til
å kontrollere dreieretning, turtall og moment til en asynkronmotor.

Skissen under viser hvordan dette kan foregå:
(Tegningen blis større og klarere hvis du klikker på den.)Vi ser på skissen over hvordan vi lett kan gi en PC eller en PLS "muskler" ved hjelp av en frekvensomformer.

Det enkle prinsippet, er at frekvensomformeren tilføres energi i form av 2 eller 3 fase elektrisk energi.

Ved hjelp av elektriske styresignaler og ofte også et lokalt betjeningspanel så kan vi kontrollere Start/Stopp,
dreieretning, moment og turtall for en asynkronmotor som er koplet opp mot frevensomformeren.

Den mekaniske lasten kan være av alle mulige typer. Hvis vi har montert asynkronmotoren opp mot en lineæraktuator
av skruetypen, så kan vi for eksempel kontrollere et stempel som går ut og inn.

En annen både typisk og mulig anvendelse er å la asynkronmotoren trekke en pumpe som pumper vann eller en annen
veske. På denne måten så kan vi for eksempel lage en reguelring for nivå eller gjennomstrømning, uten å gjøre bruk av
en reguleringsventil som kan være en forholdsvis kostbar og komplisert komponent.

Kombinasjonen av frekvensomformer, asynkronmotor og pumpe, kan i mange tilfeller bli mer energieffektiv enn bruken
av en reguleringsventil (for avstrupning) til det samme formål.

Noen praktiske erfaringer fra utskifting av en frekvensoformer fra elsiden.dk Utskifting av frekvensomformer.

Link til en en meget god e-bok om frekvensomformere, Danfoss: Verdt at vide om frekvensomformere.

Side fra forelesningskompendium om vekselrettere og frekvensomformere.Comments