Elektroteknikk‎ > ‎

27 Fordeling inne i bolig

Forrige side - Indeks - Neste side
Fordeling av elektrisk energi inne i en bolig.

Det finnes i hovedprinsipp to hovedsystemer for fordeling av elektrisk energi fram til en bolig. Dette er
IT systemet og TN systemet. IT systemet har 3 faser og 230 V mellom fasene og isolert jord. TN systemet
har 400 V mellom fasene og 240 V mellom fase og en nøytralleder som også er forbundet til jord. 
Se egen beskrivelse av IT og TN systemet.Inne i den enkelte bolig, - inntak og sikringsskap.

Inntaket kan ha sitt eget sikringsskap med installasjonenes hovedsikringer, eller det kan være et kombinert
sikringsskap som både inneholder hovedsikringen for installasjonen og sikringene for de ulike kursene.  

En bolig vil typisk ha ett eller flere sikringsskap, med separate sikringer som skal beskytte den enkelte kurs.

Figur 1 - Typisk opplegg for inntak og sikringsskap med kurssikringer.


Det vil vanligvis være en hovedsikring som beskytter hele kretsen. Dessuten så finnes det også separate 
kurssikringer som beskytter den enkelte kurs. Sikringene kan være av type automatsikring, men det finnes
også andre typer, for eksempel smeltesikringer.


Eksempel på kurs med enpolt bryter, lyspunkt og stikkontakt.


Figuren under viser et enkelt enlederskjema med et lyspunkt med bryter og en stikkontakt.Figur 2 - Enlederskjema for lyskrets med stikkontakt.Nedenunder så ser vi på hvordan et tolederskjema for denne kretsen kan bli seende ut.
Figur 3 - Tolederskjema for kursen


De to firkantene fra venstre er alminnelige koplingsbokser. Firkanten øverst til høyre er en en polt bryter.
Den nederst til høyre er en stikkontakt. Det benyttes 1,5 mm tolederkabel, pluss jordleder, unntatt mellom
de to midterste, der det behøves treleder pluss jordleder.Prinsipper for Jording.

Grunnen til at vi jorder et elektrisk anlegg er først og fremst for å forhindre at en person eller et dyr som kommer
i berøring med en elektrisk ledende del skal få strøm i seg.Figur 4 - Overslag fra kabel.


I figuren over så ser vi at det har gått hull i isolasjonen på en ledende kabel, slik at lederen er i kontakt med en ledende
del av metall. Når en person berører denne delen, for eksempel et automasjonsskap eller en elektromotor, så vil det
kunne gå strøm gjennom denne personen og til jord. En strømgjennomgang gjennom kroppen på bare 20-30 mA kan
være dødelig.

Hvis vi der i mot har sørget for at metallgjenstanden er koplet godt opp mot jord, så vil situasjonen kunne være en
annen. Store deler av den farlige strømmen vil da kunne gå direkte til jord via jordlederen, slik at berøringsspenningen
som personen blir utsatt for blir lavere enn det som regnes for å være en farlig berøringsspenning på ca 50 Volt. (AC)
Figur 5 - Jordledningen leder bort strømmen fra overslaget.


I figuren over, så ser vi hvordan jordledningen kan forhindre at berøringsspenningen blir så høy at det
oppstår en farlig strømgjennomgang gjennom den personen som berører metallgjenstanden. 

Man kan forbedre sikkerheten vesentlig, spesielt i et IT anlegg, dersom man bruker kombinerte
automatsikringer som virker på den måten at de både kopler ut ved overbelastning og kortslutning (slik som
ordinære automatsikringer) og også ved overslag av spenning og strøm til jord. Det går med andre ord an
å få kjøpt inn automatsikringer som også inneholder jordfeilvern, men disse koster naturlig nok noe mer.

Se egen beskrivelse av jordfeilvernet.Selektivitet.

Hvis det skjer en kortslutning, en overbelastning eller et overslag til jord så ønsker vi vanligvis at bare en lokal
del av det elektriske anlegget skal kople ut på grunn av dette. Spesielt så gjelder dette innenfor industrien.
Det vil for eksempel kunne være svært uhensiktsmessig om et stort industrianlegg går ned på grunn av en feil
i en kaffetrakter.

Vi forsøker derfor å legge opp de elektriske anleggene på en slik måte at det vanligvis bare er en lokal krets
som går ned og blir strømløs når en feil oppstår. Prinsippet for å få feilene bare til å ha innvirkning og gi
frakopling for bare en lokal krets kalles "selektivitet". Det finnes ingen klart formulerte formelle krav til
selektivitet, men av praktiske årsaker så vil man forsøke å konstruere de elektriske anleggene slik at
selektiviteten i forhold til den praktiske bruk.www.elektrofag.info  Comments