Elektroteknikk‎ > ‎

22 Dieselelektrisk


Prinsippet for dieselelektrisk framdrifsmaskineri.


I forbindele med framdriftsmaskineri på moderne ferger og skip, og i forbindelse med dieselelektriske
lokomotiver så er det forholdsvis vanlig å benytte en kombinasjon av dieselmotor, generator, frekvensomformer
og asynkronmotor som framdriftsmaskineri.

Nedenfor så følger en prinsipptegning av et framdriftsmaskineri for en moderne ferge, som viser et eksempel på
dette. (Klikk på figuren for å gjøre den større og tydeligere.)
Figur 1 - Prinsippet for diesel elektrisk framdriftsmaskineri for en ferge.

Som motor så benytter man en høyhastighets dieselmotor. Ved at den arbeider ved en forholdvis høy hastighet kan den bygges mindre
og lettere, og effektiviteten blir bedre. (Mindre brennstofforbruk.) Motoren leverer sin mekaniske effekt via en aksling til en trefase generator.
Generatoren leverer så den elektriske energien videre til en elektrisk asynkronmotor. Ved at man benytter en frevensomformer, så kan man
velge fritt ved vilket turtall propellen eller thrusteren skal arbeide. På denne måten er det mulig å oppnå maksimal effektivitet i forhold
til propellens virkningsgrad.

På noen ferger og andre skip med diesel elektrisk framdrift så er propellen eller thrusteren bygget slik at hele det nedre vinkeldrevet
og propellen kan vndes 360 grader. På denne måten så kan man få en slik thuster til å skyve forover, bakover eller til siden.

Noen moderne hurtiggående ferger er bygget som katamaraner med en thruster i hver ende av "pontongene".

Den nye fergen "Stavanger" som tidligere trafikkerte mellom Tou og Stavanger er bygget slik med en thruster i hver ende av "pontongene".
Dette utgjør til sammen fire thustere. Da den i sin tid kjørte inn i bybroen i Stavanger, så kunne den stadig kjøre vidre med tre
thustere intakte.

En kort beskrivelse av motorfergen MF Stavanger. Og en annen beskrivelse av den samme fergen, som altså bruker et diesel elektrisk
framdriftsmaskineri.Comments