Elektroteknikk‎ > ‎

17 Bimetallbryteren

Beskrivelse av bimetallbryterens virkemåte.


Under følger en beskrivelse av bimetallbryterens virkemåte. Prinsippet framgår av figuren under.
(Klikk på figuren for å gjøre den mer tydelig.)

Figur 1 - Prinsippet for bimetallbryteren.


Bimetallbryteren virker på den måten at det benyttes et stykke metall som i vilkeligheten består av to
metallsorter sveiset, eller limt sammen side om side. Det røde metallet forandrer seg mer i lengde enn
det blå, når temperaturen stiger eller synker, derfor så kommer bimetallet til å bøye seg mot høyre eller
mot venstre, slik bryteren A,B lukker eller åpner.

Bimetallbryteren er meget driftssikker og den brukes i en lang rekke sammenhenger. Den brukes på
varmeovner, som termostat, på kjøleskap, også som termostat, og den brukes i motorvern som
overstrømmvern og i automatsikringer også som overstømmvern.

På grunn av at bimetallbryteren reagerer på demperaturen i bimetallet, så er den også ganske følsom
og påvirkelig i forhold til omgivelsestemperaturen. En automatsikring løser ikke ut likt i omgivelses-
temperatur på minus 10 grader og omgivelsestemperatur på pluss 50 grader.

I forbindele med termostater på varmeovner og i kjøleskap, og i forbindelse med motorvern, så er det
ofte mulig å stille inn en fjørkraft som virker inn mot bimetallet, slik at bimetallet kan kople ut og inn ved
forskjellige temperaturer.

Batteriet og lyspæren er der bare som en illustrasjon og for å anskueliggjøre et prinsipp. De har nok
ellers lite med virkeligheten å gjøre, fodi bimetallbryteren vanligvis brukes i sammenhenger der det
går vesentlig mer strøm enn det som et batteri kan levere. Det har dog, i alle fall tidligere blitt
produsert små blinkpærer fro batteridrift, der blinkefunksjonen har blitt ivaretatt av en bimetallbryter
slik at dette faktisk er mulig.Comments