15:04 Kombinerte resistiv og induktive belastning.

Kombinerte resistiv induktive belastninger er den belastningstypen som vi typisk vi få fra en asynkronmotor.

En asynkronmotor kan belastningsmessig betraktes som en seriekopling av en induktans (spole) og en
resistans.

Etter som spolen har en faseforskyvning på - 90 grader og resistansen har en faseforskyvning på 0 grader
så vil faseforskyvningen for den kombinerte belastningen bli mellom 0 og minus 90 grader.

Intil det vlir tid til å utarbeide en norsk webside som forklarer dette mer utdypende, så vil jeg linke opp til
en amerikansk webside som forklarer dette mer utdypende. Når man leser den amerikanske websiden så
skal man være oppmerksom på at symbol "E" på den amerikanske siden betyr det samme som "U" på
norkse websider og i norkse bøker, altså spenningen.

Link til amerikansk side som beskriver prinsippene for en kombinert reistiv induktiv  belastning.


www.elektrofag.info.
Comments