15:01 Resistiv belastning

 
Prinsipper for faselikhet for strøm og spenning ved resistiv belastning.

Ved en reistiv belastning, i en vekselstrømskrets, så har belastningen de samme eller tilsvarende elektriske egenskaper
som en resistans.
Figur 1 - En enkel vekselstrømskrets med resistiv belastning.
 
 
Når belastningen har de samme egenskapene som en resistans, da vil spenningen og strømmen i kretsen være i fase,
det vil si at de når sine nullpunkt, sine maksimale og minimale verdier samtidig.
 
 
Figur 2 - Strøm og spenning ved reistiv belastning.
 
 
Figuren over viser at det er en faseforskyvning på 0 grader mellom strøm og spenning når belastningen har en rent resistiv karakter.
Eksempler på slike belastninger er glødepærer og varmeovener, tradisjonelle komfyrer og andre aparater og utstyr som inneholder 
varmeelementer. 
 
 
Faselikheten mellom strøm og spenning kan også vises ved et viserdiagram:
 
 
 
Figur 3 - Ingen faseforskyvning mellom strøm og spenning ved rent resistiv belastning.
 
 
Ohms lov - sammenhengen mellom spenning, resistans og strøm. 
 
Hvis vi skal regne ut sammenhengen mellom strøm, resistans og spenning for en vekselstrømskrets, så kan vi bruke
Ohms lov direkte. Ohms lov gjelder like godt for likespenningskretser som for vekselstrømskretser når belastningen er
rent resistiv. LInk til Ohms lov.
 
 


© Utarbeidet av Arne Gylseth, for nettstedene www.elfag.info og www.elektrofag.info


Comments