15:02 Induktiv belastning

Prinsipper for faseforskyvning mellom strøm og spenning ved induktiv belastning.

Ved en induktiv belastning, i en vekselstrømskrets, så har belastningen de samme eller tilsvarende elektriske egenskaper
som en spole. En gruppe komponenter som ofte har denne karakterestikken er elektriske motorer.

Film til siden.

 
Figur 1 - En enkel vekselstrømskrets med induktiv belastning.
Når belastningen har de samme egenskapene som en spole, da vil spenningen og strømmen i kretsen være faseforskjøvet
90 grader, strømmen kommer 90 grader etter spenningen, det vil si at spenningen når sine nullpunkt, sine maksimale og minimale verdier
90 grader før strømmen.
Figur 2 - Strøm og spenning ved induktiv belastning.
  
Figuren over viser at det er en faseforskyvning på 90 grader mellom strøm og spenning når belastningen har en rent induktiv karakter.
spenningen når sine nullpunkt, sine maksimale og minimale verdier 90 grader før strømmen.
Faseforskyvningen mellom strøm og spenning kan også vises ved et viserdiagram:
Figur 3 - 90 grader faseforskyvning mellom strøm og spenning ved ren induktiv belastning.


Ohms lov - sammenhengen mellom spenning, resistans og strøm. 
Hvis vi skal regne ut sammenhengen mellom strøm, resistans og spenning for en vekselstrømskrets, så må vi først regne
ut den spolens eller induktansens "reaktive induktans". Etter at vi har regnet ut den "reaktive induktansen" så kan vi sette
inn denne inn i Ohms lov i stedet for resistansen R.

Symbolet for den "reaktive induktansen" for en spole er XL

For en resistiv belastning R så er det slik at verdien av R er konstant og uavhengig av frekvensen. For den "reaktive induktansen"
XL så er det ikke slik. Denne avhenger der i mot av frekvensen til den påtrykte spenningen. Vi kan beskrive denne sammenhengen
ut i fra denne formelen:
X= 2 * Pi * f * L

Pi = Konstanten 3.12154, f = frekvensen til den påtrykte spenningen, L = Spolens impedans i henry.

Når vi setter inn
XL i stedet for R, da kan vi bruke Ohms lov også for vekselstrømskretser med induktiv belastning.

Link til Ohms lov.
 
 
Undersider (1): Film
Comments