15:05 Asynkronmotoren som belastning

www.elektrofag.info

Bruken av asynkronmotorer som belastningstype.


Bruken av asynkronmotorer er en ganske vanlig belastningstype i elektriske tre fase anlegg.

Den teoretiske belastningsmodellen for en asynkronmotor er som en seriekopling mellom en resistans
og en spole (induktans).  Grunnen til dette er at asynkronmotoren inneholder et sett med spoler som gir
det roterende magnetfeltet som får kortslutningsrotoren til å rotere. En nærmere beskrivelse av virkningsmåten
finnes her. Virkningsmåte.

På grunn av at motoren gir en resistiv og en induktiv belastning så må vi ved beregning av sammenhengen
mellom strøm, spenning og effekt regne med en faktor Cosinus fi som er forholdet mellom den aktive og den
reaktive effekten. Vi må også rene med en faktor n for motorens virkningsgrad. På grunn av at det alltid vil være
slik at en asynkronmotor er koplet opp i et trefasesystem, så må vi alltid også regne med en faktor roten av
tallet 3.

Figuren under viser hvordan de tekniske data for en asynkronmotor typisk framkommer på motorens merkeskilt:Figur 1 - Et ekempel på en asynkronmotor med merkeskilt.


Nedenunder så er det vist hvordan vi kan utlede sammenhengen mellom de tallene som står på motorens merkeskilt,
her ved at det er satt opp en beregning for motorens nominelle belastningsstøm:
Eksempel 1 - Sammenhengen mellom strøm,  spenning og effekt.
Eksempel 1 - Sammenhengen mellom strøm,  spenning og effekt.


Asynkronmotoren kan koples opp i stjernekopling eller i deltakopling.www.elektrofag.info
Comments