Elektronikk‎ > ‎

TransistorenNoen av transistoren grunnprinsipper (Populært framstilt)R1 og R2 (de to motstandene til venstre) er en spenningsdeler som skal gi riktig spenningsnivå for basis-kollektror..

En liten variasjon i strøm A kan gi grunn til stor variasjon i strøm B. Dette medfører en signalforsterkning.

Transistoren kan arbeide i det såkalt lineære området der den vil virke som en signalforsterker, eller man kan gi så
høy styrestrøm eller så lav styrestrøm inn på basis at transistoren vil virke som en elektronisk bryter.

Fordi transistoren inneholder to diodeoverganger, så vil det være et spenningsfall over transistoren, når den arbeider
som bryter, også når den arbeider som "lukket bryter", dvs med full strømgjennomgang.

De to kondensatorene er koblingskondensatore som er satt opp for å forhindre likestrømskomponenter å passere.
(Verdien er således ikke særskilt kritisk.)

Transistorer finnes i NPN og PNP type. Hvilken type det er kan vi se på diodepila inne i transistoren. Den på tegningen
over er en PNP transistor. Her kan vi også se en oppkopling med en NPN transistor.Film 1 - Litt generelt om transistoren.


MOS FET Transistoren.

Mosfet transistoren er en spesiell spenningsstyrt transistor som virker mye likt en elektronisk bryter.
Film 2 - Om MOS FET transistoren.
www.elektrofag.infoComments