Elektronikk‎ > ‎

Spolen

Prinsippet for spolens virkemåte.


www.elektrofag.infoFigur 1 - Prinsippet for spolens virkemåte.


Det forholder seg rent faktisk ikke slik at det flyter veske i elektriske kabler, men som et intuitivt bilde for å forstå spolens
virkning i en elektrisk krets, så kan vi allikevell tenke oss at det er slik.

I det tykke kveilede røret som er tegnet på figuren over, så vil det vøre slik at denne vesken har en del vekt. Hvis veskestrømmen
flyter en vei så vil ikke dette være noe problem. Røret er tykt og åpent med god gjennomstrømning.

Hvis veskestrømmen der i mot skal strømme fram og tilbake så vil det oppstå et problem på grunn av veskesøylens vekt.
Jo hurtigere strøningsretningen vender om, dvs skifter retning, fram og tilbake, desto dårligere vil spolen være i stand til
transportere veskestrømmen.

En elektrisk spole vil oppføre seg på noenlunde samme måte. Ved likespenning så vil en teoretisk spole ha null motstand
mot strømmen. Når frekvensen øker på ved vekselspenning så vil spolen lede dårligere og dærligere ettersom frekvensen
blir større. Ved tilstrekkelig høy frekvens så vil spolen virke nesten som en isolator.

En magnetisk kjerne, for eksempel en jern eller en ferrittkjerne vil øke effekten av en spole, dvs den måten som den virker
på i en elektrisk krets.

Denne artikkelen vil bli oppdatert med innhold som også vil inbebatte regneformler for beregninger.

I en virkelig elektrisk spole så er det ikke vekten av en vannsøyle, men der i mot den måten som det magnetsiske feltet
bygges opp i en spole som er årsaken til denne effekten.Figur 1 - En elektrisk spole med det magnetfeltet som vil oppstå rundt denne.


Rundt en elektrisk leder som leder strøm i en retning så vil det gå et magnetfelt i rundt denne lederen ut i fra "korketrekkerregelen".

Når man kveiler lederen opp til å bli en spole, så vil resultanten av disse mange mindre magnetiske komponentene summeres
opp til det som blir spolens felles magnetfelt.

Når magnetfeltet ligger stabilt i den ene retningen, altså ved likespenning, så vil spolen ha svært liten "motstand" mot strømmen.
Når man vekseler strømretningen fram og tilbake hele tiden, slik som ved påtrykket veselspenning, så vil også magnetfeltet
måtte vendes om og bygges opp etter hvert som strømretningen veksler. Dette medfører at strømmen flyter dårlig ved
høyfrekvent vekselapenning.

Under følger en liten engelsk / amerikansk film om spolen. Spolen heter på engelsk / amerikansk enten coil eller inductor:

Film 1 - Beskrivelse av spolen (induktans).


www.elektrofag.info


Comments