Elektronikk‎ > ‎

ResistorenPrinsipper for resistorens virkemåte i en krets.

Figur 1 - Resistorens virkemåte.

Vi kan som et intuitivt bilde tenke oss resistoren som en ventil, eller en restiksjon som leder likt i begge strømretninger.

Akkurat som at vi vil ha et trykktap i en ventil, så vil vi også ha et spenningsfall i en resistor.

Resistansen måles i Ohm.

Sammenhengen mellom spenning, strøm og motstansverdi i en resistans er bestemt, eller kan beregnes ut i fra Ohms lov.


Under så følger en liten amerikansk film om Resistroren (også kalt motstand.)

Film 1 - Om resistoren.


Fargekoder En oversikt over fargekodene for en motstand.

Electronics2000.co.uk Redskap for automatisk lesing og beregning av fargekoden for motstander.


Under følger en film som viser hvordan man kan bruke et universalinstrument til å måle verdien av en
motstand.
Film 2 - Om måling av resistans ved hjelp av et universalinstrument.


www.elektrofag.infoUndersider (1): fargekoder for motstander
Comments