Elektronikk‎ > ‎

Osciloskopet

 
En beskrivelse av Osciloskopet.
 

For å se figuren under klart og tydelig, på en hel side, så kan du klikke på den.
 
 
 Figur 1 - Sammenkopling av signalgenerator og osciloskop

Figuren over viser en sammenkopling mellom en signalgenerator som sender sitt signal inn til osciloskopet, som sørger for
å visualisere dette elektriske signalet grafisk.


Sammenkobling av signalgenerator og osciloskop.

Du kopler en coaks kabel med BNC bajonettkopling mellom signalgeneratoren og osciloskopets venstre inngang.


For å se figuren under klart og tydelig, på en hel side, så kan du klikke på den.
 

Figur 2 - Signalgeneratoren.

Signalgeneratoren er et aparat som vi bruker til å produsere elektriske signaler som vi så kan sende inn i et elektrisk aparat.


Bruk og innstilling av signalgeneratoren.

På den midterste knapperaden så velger du signaltype. Her finnes det tre muligheter:

1. Firkantformet signal. 2. Trekantformet signal. 3. Sinusformet signal.

Bryteren helt til høyre i den midterste knapperekken er for å dempe signalet med 20 dB.

Den runde knappen til venstre kan dreies rundt og med den så kan du velge en multiplikasjonsfaktor for frekvens, for eksempel 1,8

Den øverste knapperaden på 7 knapper er til å velge en multiplikasjonsfaktor for frekvensen med en 10'er eksponent.

Hvis du for eksempel vil velge frekvensen til å være 1800 Hz, så setter du den runde velgeren til venstre til 1,8 10'er eksponenten settes til 1K
som er det samme som 1000. Dette gir 1,8 x 1000 som er 1800

Den runde knappen nederst til høyre brukes til å velge amplituden eller "styrken" på signalet.


For å se figuren under klart og tydelig, på en hel side, så kan du klikke på den.Figur 3 - Osciloskop


Figuren over viser selve osciloskopet.


Bruk og innstilling av osciloskopet.


Vriknappen nedert til venstre er til å stille inn forsterkningen eller følsomheten på osciloskopets inngang. Denne er merket Volts/Div og mV som står for mili Volt.

Den nederste seksjonen av osciloskopet består av to symetrisk like seksjoner, venstre seksjon for Kanal A og høyre seksjon for Kanal B. Vriknappen nederst
til høyre er med andre ord for å stille inn følsomheten for Kanal B.

Den store vriknappen øverst, nest lengst til høyre er for å stille inn osciloskopets tidsskala. Denne er merket Time/Div. Osciloskopets tidsskala må stå i et rimelig
forhold til signalets frekvens for at signalet skal få en godt lesbar grafisk framstilling.

Betjeningsseksjonen til høyre, midt på, merket "Trig" er for å synkronisere grafiske framstilling av signalet med fasen til inngangssignalet, slik at den grafiske
framstillingen av signalet blir stående stabilt og rolig på skjermen.

Velgeren nederst midt på, er til å velge hvordan osciloskopet skal arbeide, som en eller to kanals.

For å teste ut osciloskopets funksjoner og virkemåte så kan du først kople opp og stille inn slik som vist på den øverste figuren og de andre to figurene.


Signalgeneratoren (Den lave grå boksen) stilles inn slik:


Frequency stilles inn til 1,8 (Vribryteren til venstre.)

10'er eksponenten velges til 1K eller 1000.

Dette gir 1800 Hz.

Som signaltype velges (de fire knappene midt på) en sinusform for signalet.

Knappen for forsterkning (Nederst til høyre) settes til noe under midt på, ca 25 %.


Osciloskopet stilles inn slik:


Volts/Div (Nederst til venstre) settes til 0,5

Time/Div settes til 0,1

Trig velgerne settes til Mode TV(-) og Source Ch1


Vidre eksperimenter:


Etter at du har fått dette opp å kjøre så kan du eksperimentere med litt forskjellige signalformer og forsøke trekant og firkantform på signalet.

Du kan også teste ut med forskjellige frekvenser og for eksempel la indikator punktet til osciloskopet "swipe" over skjermen ved svært lave frekvenser
for å se hvordan dette tar seg ut.


Comments