Elektronikk‎ > ‎

Labøvelse 2

Labøvelse i oppkopling og måling av transistorkrets.


www.elektrofag.info

Gjenomfør følgende oppgave:

  1. Tegn koplingsskjema for kretsen tegnet inn på koplingsbrettet over. Forsøk å tenk gjennom om du kan forstå hvordan den fungerer.

  2. Kople opp kretsen på et koplingsbrett.

  3. Sett på drivspenning.

  4. Kjør inn et sinusformet signal på inngangeen på 4000 Hz.  Leg eventuelt en belastningsmotstand over utgangen, hvis dette er nødvendig.

  5. Sammenlign signalene på inngangen og på ugangen ved hjelp av osiloskop og kontroller om det er noen likheter eller forskjeller.

www.elektrofag.info


Comments