Elektronikk‎ > ‎

HøytalerenDen dynamiske høyttaleren.


De fleste høyttalerelementer i denne verden fungerer faktisk ut i fra de samme enkle prinsippet,
det dynamiske høyttaler prinsipet. Den dynamiske høyttaleren består alt vesentlig av 3-4 forskjellige
deler: 1. En fastmagnet 2. En spole 3. En høytalermembran 4. En ramme som holder det hele i sammen.

De fleste høyttalere, fra den minste høyttaleren i en telefon til den største høyttaleren i et konsertrom
er alt vesentlig bygget opp pra de samme grunnprinsippene.

En annen sak er at den ressonanskassen som høyttaleren er bygget inn i kan være utarbeidet på
forskjellig måte. Her er vanlige byggeprinsipper 1. trykkammerhøyttaleren 2. bassreflekshøyttaleren
3. Hornhøyttaleren.

Nedenunder følger en film om hvordan man bygger en høytaler i betydningen "høytalerelement".Film 1 - Om hvordan man kan bygge et høyttalerelement.

Her er en artikkel fra norsk Wikipedia om høyttalere. Wikipedia har også tatt med noen høyttaler-
typer som er mest kjent i noen spesielle hi-fi miljøer, slik som for eksempel elektrostathøyttaleren
Høyttaleren

Det brukes vanligvis enten et aktivt eller et passivt delefilter i forbindelse med høyttalere,
i alle fall når høyttaleren er av en viss størrelse. Delefilterets oppgave er å skille ad de
elektriske lydsignalene som har forskjellig frekvens. I et toveis filter så deler man inn i
kombinert mellomtone og diskant på den ene siden og bass på den annen. Disse
signalene ledes så inn i hver sin type høyttalerelement. Basshøyttaleren er typisk
forholdsvis stor og tung og beregnet for å gjengi lave lydfrekvenser. Diskanthøyttaleren
er kompakt, liten og lett, og den er beregnet for å gjengi de forholdsvis høye
lydfrekvensene.

Her har vi en artikkel på engelsk wikipedia som gir en del beskrivelse av hva et delefilter er:
Delefilteret.

Her er også en mer utdypende artikkel på engelsk Wikipedia som foreller litt mer om
høyttaleren.


Comments