Data‎ > ‎Operativsystemer‎ > ‎

Gjør deg kjent med din egen PC

 
Oppgave - Gjør deg kjent med egen PC.
 
 
Nørvendig utstyr:
 
Egen PC med Windows Vista eller Windows XP pluss programmet Everest Home.
 
 
Hensikten med oppgaven:
 
Å lære grunnleggende om nettverks og PC teknologi og om operativsystemer.
 
 
Oppgave:
 
 
1. Undersøk hva slags harddisk som sitter på din PC. Undersøk også hva slags filsystem som 
    er på din PC.
 
    Dobbeltklikk på Min Datamaskin.
 
    Når harddisksymbolene kommer opp, høyreklikk på disse. Kontroller hva slags filsystem 
    som er i bruk, hvor store harddsikene er og hvor fulle de er.

    Sriv ned resultatet.

    Du kan også bruke en annen framgangsmåte hvis dette er mer hensiktsmessig.

2. Undersøk hva slags nettverkstilkoplinger som finnes på din PC.
 
 
    Høyreklikk på Netverks symbolet.
    Gå under tasks/oppgaver og klikk på "Manage network connections".
 
    Skriv ned hva slags netverkstilkoplinger som finnes for din PC.


 
3. Undersøk hva slags prosessor og hvor stort minne som er på din PC. Undersøk også hva 
    slags versjon av operativsystemet som du har.
 
    Høyreklikk på "Min Datamaskin"
    Les ut hva slags prosessor og hva slags ram brikker som er i PC'en.
    Skriv dette ned.

 
4. Gå så inn på "device manager" eller "enhetsbehandling".
 
    Se på hva slags prosessor og hva slags Grafikk kort det er på PC'en.
 
    Se også på andre hardware enheter, etter ønske og behov. 


5. Start så opp programmet Everest Home.

6. Se på detaljer rundt prosessor, minne og BIOS. Hva er BIOS ?

7. Lek rundt med Everest Home.

8. Bruk Everest Home og generer en automatisk rapport over alt utstyr i PC'en.
 
9. Start så opp DOS shell. ( Start -> Programs -> Accessories -> Command prompt )

10. Undersøk nettverkskonfigureringen ved å bruke kommandoen: " ipconfig " 
    Hva slags IP adresse har din PC ?

11. Forsøk også med kommandoen: " ipconfig /all "
 
12. Undersøk om du har forbindelse med VG sin web server ved å taste " ping www.vg.no "

13. Undersøk også "ruten" til www.vg.no ved å taste " tracert www.vg.no "
 
14. Tast så kommando " netstat " for å se hva slags eksterne nettverksforbindelser som kjører.
 

 
 
 
Comments