Data‎ > ‎Internett‎ > ‎Prosjekt‎ > ‎

Sette opp webserver

Xampp - En enkel webserver.


Det kan la seg gjøre, på en meget enkel måte, å sette opp en webserver, som for eksempel kan kjøre på en Windows XP
eller Vista arbeidsstasjon. Xampp fra Apachefriends er en slik meget enkel Apache webserver, som i liten grad behøver
konfigurering og som kjører ganske umiddelbart etter installasjon.

Det første man kan gjøre er å laste ned Xampp fra dette webstedet: Apachefriends

Her er nedlastsiden for Xampp som skal installeres på Windows: Nedlasting

I mitt installasjonsforsøk valgte jeg exe filen på 44 Mb. Jeg ser at det også finnes en Light versjon på bare 26 Mb, som
sikkert også kunne vært brukt.Når man har fått lastet ned installasjonsfilen så er det bare å gå fra slik:


1. Først av alt så må man bestemme seg for og gjøre klart et installasjonsdirectory. Jeg valgte D:\\xamp


2. Man klikker så på installasjonsfilen og man velger rett installasjonsdirectory når installasjonsprogrammet spør om dette.
3. Heretter så klikket jeg på "install" og så valgte jeg defaultverdien i en del menyvalg som dukket opp.


4. Så dukket denne menyen opp og jeg valgte alternativ 1:
5. Så er Webserveren klar til å startes opp og jeg kommer inn på denne menyen. Her velger jeg å starte opp Apache og
Mysql database server.
6. Så går jeg inn i et file directory D:\\xampp\htdocs og forandrer navnet til en fil index.php til index2.php
7. Jeg restartet så webserveren og gikk inn på http://localhost via webbrowseren. Jeg kunne da se at webservern kjørte:
8. Hvis jeg så ønsker å gå inn på Xampp sitt administrasjonspanel, så taster jeg: http://localhost/xampp


9. Man kan også gå inn på websidden fra andre datamaskiner på nettverket ved å taste: http://<ipadresse>
www.elektrofag.info
Comments