Data‎ > ‎Internett‎ > ‎

Datatransport

Slik virker Internett - Datatransport.Ineternett kan på mange måter beskrives som et nettverk av nettverk, eller et globalt nettverk av routere som
knytter sammen et stort anntall nettverk, som er spredd over hele verden. Når en fil skal sendes over internett,
så deles den opp i flere datapakker. En "fil" kan være mange forskjellige "ting", det kan for eksempel være en
web side, en mail, eller en mp3 fil, altså en lydfil.Figur 1 - Oppdeling i datapakker.


Først så deles datafilen opp i datapakker på avsenderstedet. Så sendes datapakkene i prinsipp enkeltvis over det
store internettet. De ulike pakkene kan godt "reise forskjellige "ruter" fra avsender til mottaker.
Figur 2 - Inernett, et nettverk av nettverk.


Som man kan se illustrert på figuren over så kan en datapakke på vei fra PC A eller Node A til PC B eller Node B
"reise" mange forskjellige "ruter" for å komme fram til bestemmelsestedet PC B.

Noen internettprotokoller virker slik at det må sendes et svar tilbake til avsender om at pakken har kommet hel og
uskadet fram. Ellers så vil PC A forsøke å sende pakken på nytt, dersom det ikke oppnås et svar om at pakken har
kommet fram innen forventet tid. Protokollen TCP som for eksempel brukes for world wide web virker på denne måten.
TCP har en høy grad av pålitelighet, men påliteligheten medfører en viss form for ineffektivitet. (Owehead). TCP forutsetter
en tovegs datakommunikasjon for at den skal kunne fungere.

Andre internettprotokoller fungerer som envegs protokoller som ikke avventer noe svar. UDP er et eksempel på en slik
protokoll. Den egner seg der det stilles store krav til en hurtig og effektiv datatransport, for ekesmpel i forbindelse med
lydstrømmen for IP telefoni, og ikke så store krav til pålitelighet i dataoverføringen.
Figur 3 - Oppbyggingen av datapakken.

Figuren over viser den typiske oppbyggingen av en TCP datapakke. Datapakken består av to hoveddelser, "Header" og
selve datainnholdet eller "Payload".

Headeren inneholder typisk opplysninger om hvilken ip adresse som datapakken sendes fra og hvilken ip den sendes til.
Den inneholder også en del andre "flagg" og tekniske statusopplysninger.

Datadelen av datapakken inneholder selve de dataene som vi ønsker å sende. Dette kan for eksempel være en tekststreng
eller en del av en mp3 sang eller mellodi. Datadelen kan for eksempel være tekststrengen: "Vi trives godt i Stavanger".

Man kan på et vis sammenlikne datapakken med et gammeldags postkort til å sende i posten. Postkortet inneholder en
"header" der man kan skrive adressat og avsender og klistre på et frimerke. Dessuten så finnes det også et tekst, eller
"datafelt", der vi kan skrive våre hilsener, eller ønske lykke til med bursdagen.
 


www.elektrofag.info
Undersider (1): Lab 1
Comments